News

Featured Post

Uitkomsten van psychotische kwetsbaarheid vanuit perspectief van patiënten, naasten en zorgprofessionals

Wat:  anoniem vragenlijstonderzoek

Wie:  mensen met psychotische kwetsbaarheid, hun naasten en zorgprofessionals

Waarom:   personaliseren van voorspelling van ziekteuitkomst (zie hieronder)

Achtergrond van dit onderzoek

De verschillen in ziektebeloop bij mensen met psychotische kwetsbaarheid zijn groot; sommige mensen herstellen volledig terwijl anderen veel last blijven houden. We snappen nog niet goed waarom de ene persoon volledig herstelt en de ander niet. 

Het doel van het Psychose Prognose Predictor onderzoek is het ontwikkelen van modellen waarmee we het ziektebeloop voor individuele patiënten kunnen voorspellen. Kennis over  welke (beïnvloedbare) factoren bijdragen aan herstel en welke juist niet in de unieke situatie van een patiënt, zal helpen om de adviezen aan de patiënt, behandeling en zorg te personaliseren en te optimaliseren. 

Het personaliseren van de prognose van een patiënt begint met het bepalen van een voor die persoon relevante uitkomst. Van oudsher is afname van symptomen het belangrijkste doel van behandelaren in de gezondheidszorg geweest. Verschillende studies laten zien dat patiënten met psychotische kwetsbaarheid en hun mantelzorgers vaak andere uitkomsten belangrijker vinden. Terwijl behandelaren en onderzoek zich vooral richten op afname van symptomen, vinden patiënten en mantelzorgers dagelijks functioneren en kwaliteit van leven belangrijker (1-3).

Met dit onderzoek zullen wij de belangrijkste uitkomstmaten voor patiënten met psychotische kwetsbaarheid, naasten en behandelaren in kaart brengen met als doel deze te kunnen gebruiken voor gepersonaliseerde voorspelling van ziektebeloop.

1. Shepherd G. Perspectives on schizophrenia: A survey of user, family carer and professional views regarding effective care. Journal of Mental Health. 1995;4(4):403-22.

2. Bridges JF, Slawik L, Schmeding A, Reimer J, Naber D, Kuhnigk O. A test of concordance between patient and psychiatrist valuations of multiple treatment goals for schizophrenia. Health Expect. 2013;16(2):164-76.

3. Lloyd J, Lloyd H, Fitzpatrick R, Peters M. Treatment outcomes in schizophrenia: qualitative study of the views of family carers. BMC Psychiatry. 2017;17(1):266.

Contactpersoon: Violet van Dee arts in opleiding tot psychiater en onderzoeker,  v.vandee@umcutrecht.nl

Daniël van Opstal presents his research during the first episode of PSYience Live
Featured Post

PPP project in PSYience Live

On 30 November 2020, Daniël van Opstal presented the PPP project in PSYience Live. Watch the video here.

Latest Posts

PPP Demonstration

This demo demonstrates an application of machine learning for psychosis prognosis prediction. Please click the following button to run the online demo.

The first publication from the Psychosis Prognosis Predictor (PPP) project is now available online at NPJ Schizophrenia.

Follow Me

Get new content delivered directly to your inbox.

%d bloggers like this: